[borlabs_cookie]

 

Privacybeleid

Algemene opmerking en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Gemini Systems GmbH
De heer Enric Mammen
Hauptstraße 44-46
53804 Much

HRB 15864 bij de plaatselijke rechtbank van Siegburg

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige gegevensverwerkingen mogelijk. Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbescherming is de staatssecretaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten verstrekken. De gegevens worden in een machinaal leesbaar formaat aangeleverd. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke partij, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht van toegang, rectificatie, blokkering, schrapping

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband en ook voor verdere vragen over het onderwerp van persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden die in het impressum staan vermeld.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u als exploitant van de site naar ons stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de aanbieder van de website automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons stuurt. Deze zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van de serveraanvraag
  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem in gebruik
  • Verwijzende URL
  • Gastheernaam van de toegang tot de computer
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van de overeenkomst voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit in het kader van het contract noodzakelijk is. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De overgedragen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de desbetreffende dienst. Verplichte gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail informeren. De e-mail wordt verstuurd naar het adres dat bij de registratie is opgegeven.

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Wij slaan de gegevens op die tijdens de registratie zijn verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden gewist als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Contactformulier

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden opgeslagen met inbegrip van uw contactgegevens om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtsgeldigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of totdat het niet meer nodig is de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Opslagtermijn van artikelen en opmerkingen

Bijdragen en opmerkingen, evenals gerelateerde gegevens, zoals IP-adressen, worden opgeslagen. De inhoud blijft op onze website staan totdat deze volledig is verwijderd of om juridische redenen moest worden verwijderd.

De opslag van bijdragen en opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De
De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Abonneer u op opmerkingen

Als gebruiker van onze website kunt u zich na registratie aanmelden voor opmerkingen. Met een bevestigingsmail gaan we na of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt altijd de abonnementsfunctie gebruiken voor opmerkingen via een link,
die in een abonnementsmail staat, uitschrijven. De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden in geval van uitschrijving verwijderd. Als deze gegevens voor andere doeleinden en op een andere plaats aan ons zijn doorgegeven, blijven zij
zal bij ons blijven.

Nieuwsbrief data

Om onze nieuwsbrief te versturen hebben we een e-mail adres van u nodig. Een verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en u dient akkoord te gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De gegevens in de nieuwsbriefregistratie worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping een informele
bericht per e-mail of je meldt je af via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, zullen worden verwijderd wanneer u zich afmeldt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud maakt onze website gebruik van plugins van YouTube. Het videoportaal wordt geleverd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's u heeft opgeroepen.

YouTube kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen, als u bent ingelogd op uw YouTube-account. Door uit te loggen heeft u de mogelijkheid om dit te voorkomen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Voor details over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plugins van Vimeo voor de integratie en weergave van videocontent. De aanbieder van het videoportaal is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde Vimeo-plug-in wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt Vimeo welke van onze pagina's u heeft opgeroepen. Vimeo leert uw IP-adres kennen, zelfs als u niet verbonden bent met het videoportaal.
zijn ingelogd of hebben daar geen account. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar servers van het videoportaal in de VS.

Vimeo kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid om dit te voorkomen.

Details over de behandeling van gebruikersgegevens zijn te vinden in het Vimeo-privacybeleid op https://vimeo.com/privacy.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na afloop van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw eindapparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te onthouden wanneer u terugkeert naar
van onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies monitoren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies
kan resulteren in een beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandje), is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze
website hebben we een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden geplaatst (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze op deze website verwijderd.
Privacybeleid apart behandeld.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die je webbrowser op je eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. Via cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website
worden naar een Google-server gestuurd en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

De instelling van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag met het oog op het optimaliseren van onze website en, indien van toepassing, het adverteren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres kan traceren binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
voor de verzending naar de VS. Er kunnen zich uitzonderlijke gevallen voordoen waarin Google het volledige IP-adres naar een server in de VS stuurt en daar verkort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te monitoren.
om rapporten te maken over de activiteiten op de website en ons te voorzien van verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Er is geen consolidatie van de gegevens die door Google Analytics worden verzonden.
IP-adres met andere gegevens van Google.

browser plugin

Het instellen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen hierdoor echter worden beperkt. U kunt ook weigeren gegevens over uw gebruik van de website te verzamelen, waaronder uw IP-adres en uw IP-adres.
latere verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plugin die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verzet tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Details over de behandeling van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderafhandeling

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van gegevensbescherming hebben wij een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de "demografische kenmerken" functie van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te genereren die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op rente gebaseerde reclame
van Google en van bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of
door in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

PayPal

Onze website maakt betaling via PayPal mogelijk. Aanbieder van de betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal gestuurd.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk.
De in het verleden uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties blijven van kracht in geval van herroeping.

Google-weblettertypen

Onze website maakt gebruik van webfonts van Google. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Door gebruik te maken van deze webfonts is het mogelijk om u de door ons gewenste presentatie van onze website te presenteren, ongeacht welke fonts lokaal voor u beschikbaar zijn. Dit gebeurt door het ophalen van de Google Web Fonts van een Google-server in de VS en de bijbehorende overdracht van uw gegevens aan Google. Dit is uw IP-adres en welke pagina u op onze website heeft bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij een optimale presentatie en overdracht van onze aanwezigheid op het web.

Google is gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield". Deze gegevensbeschermingsovereenkomst is bedoeld om naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Voor details over Google Web Fonts, zie https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en andere informatie in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de

nl_NL